Latviski | in English

Rozentāla biedrība ir Somijas-Latvijas sadraudzības biedrība, kas ir dibināta 1990. gadā. Biedrība darbojas Somijā un tās mērķis ir izplatīt informāciju par Latvijas sabiedrību, kultūru un ekonomiku. Biedrība piedalās arī reģionālās sadarbības projektos un veicina sadarbības tīklu veidošanos gan starp Somiju un Latviju, gan arī Baltijas jūras reģionā. Piedevām, biedrība izdod grāmatas par Latviju. Sadarbībā ar dažādām institūcijām biedrība organizē kultūras seminārus, valodu kursus un dažādus pasākumus. Vairāk informācijas par Rozentāla biedrību pa e-pastu info(at)rozentals-seura.fi

Katru gadu Rozentāla biedrība piedāvā iespēju kādam latviešu māksliniekam veselu mēnesi strādāt mākslinieku rezidencē Fiskars ciematā, Somijā. Informācija par 2019. gada konkursu atrodama sadaļā RESIDENCY.

Nodarbības latviešu valodā bērniem un ģimenēm Helsinkos

//

Rozentals Society was founded in 1990 to promote friendly relationships between Finland and Latvia by facilitating broader understanding of Latvian social, cultural and economic life in Finland. The Society participates in the regional co-operation and promotes both the Finnish-Latvian and the Baltic Sea Region networking. Rozentals Society carries out its own publishing activities. In addition, the Society arranges seminars, educational events and cultural activities in co-operation with other organizations. The Society also arranges Finnish-Latvian formal and informal social meetings. More information about the Rozentals Society can be achieved by email: info(at)rozentals-seura.fi.