riika-verot-arkkitehtuuri

Verot ja rakennusarkkitehtuuri Latviassa

Latvialaiseen rakennusarkkitehtuuriin ovat luonnollisesti vaikuttaneet kunkin aikakauden trendit aina Riian kaupungin perustamisesta lähtien. Myös verottaja on muinaisina aikoina saattanut hieman omia arkkitehdin roolia itselleen, mitä tulee siihen, miltä Latvian suurimmissa kaupungeissa kuten Riiassa vanhimmat talot näyttävät ulkoasultaan – kuinka koreita tai oikeastaan kuinka korkeita ne ovat.

Latvian menneisyydestä löytyy aika, jolloin luonnonvoimienkaan verottaminen ei ole ollut liian mahtipontinen idea, kun valtion kassan kasvattamiseen on täytynyt löytää uusia keinoja. Palataan siis ohi hämärän keskiajan taaksepäin aikaan, jossa auringonvalo asetettiin Latviassa verolle pantavaksi.

Verotukselle on olemassa monta nimeä – vastikkeetonta pakkoperintää – verotusta – fiskaalia, minkä tavoitteet voidaan jakaa karkeasti kahtia. Julkisen sektorin toiminnan rahoittaminen tai muut yhteiskunnalliset tavoitteet, jotka johtavat julkisen sektorin toiminnan rahoittamiseen.

Riiassa näkee paljon vanhoja taloja, joissa saattaa olla pienen pienet ikkunat kuten ”kolmella veljeksellä.” Tämä ei kuitenkaan välttämättä selity sillä, että valon määrä haluttiin minimoida asunnoissa, jotta veroa jouduttaisiin maksamaan vähemmän.

Riian kaupunki perustettiin vasta 1200 – luvun alussa ja valoveronkantoa on erään lähteen mukaan harjoitettu muinaisen bysantin aikaan eli se voitaisiin sijoittaa jonnekin Itä-Rooman valtakauden aikoihin ennen kaupungin perustamista. Latvia ei kuulunut alueeseen, mutta valoveronkannon ajankohta voitaisiin näin ollen sijoittaa jonnekin 300 -luvun ja 1100 – luvun välille, joista todennäköisempää on että ollaan lähempänä 1100 -1200 lukua , eli kaupunkien perustamista. Toisaalta nykyisen Riian alueella on ollut tiettävästi asutusta jo 100-luvulla eaa.Väinäjoen varrella on kulkenut niin viikinkejä kuin saksalaisia kauppiaita sekä ristiretkeläisiä. Tarkkaa tietoa ilman vanhojen historiankirjojen syvällisempää tutkimusta valoveronkeruun alkamisen ja päättymisen ajankohdasta ei ole.

Varhaisina aikoina ei ollut olemassa tekniikkaa, jolla olisi voinut mitata valoa tieteellisin menetelmin, joten valoveron periaate oli hyvin yksinkertainen. Varakkailla ihmisillä oli tapana rakennuttaa itselleen korkea talo. Mitä korkeammalla katto tuvassa oli – sitä suurempi verokarhu poikkesi kylään.

Alla olevasta linkistä voi käydä tutustumassa Latviaksi mitä kaikkea onkaan keksitty aikojen saatossa verottaa.

Verotuksen erikoisuuksia

verot ja arkkitehtuuri
Puutaloja Riian kaupungissa