Strategia

Strategia

Hallitus on hyväksynyt strategian kokouksessaan 24.9.2019.

VISIO = HALUTTU TULEVAISUUS

Rozentāls-seura on avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka Latviasta kiinnostuneille.

MISSIO = TOIMINTA-AJATUS

Rozentāls-seuran tarkoituksena on toimia Suomen ja Latvian kulttuurisuhteiden ja muun yhteistyön kehittämiseksi sekä Latvian historian ja yhteiskunnallisen, taloudellisen ja sivistyksellisen elämän tuntemuksen levittämiseksi ja syventämiseksi Suomessa.

ARVOT

Kokeilemme rohkeasti uusia tapoja toimia. Uskallamme ottaa riskejä ja vakiinnutamme onnistumiset osaksi toimintaa.

TOIMINTATAVAT

  • Kehitämme ja ylläpidämme verkostoja ja toimimme suomalais-latvialaisten suhteiden asiantuntijana.
  • Edistämme latvian kielen osaamista Suomessa.
  • Järjestämme itsenäisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa laadukasta ja monipuolista ohjelmaa.
  • Kuuntelemme jäsenistöstä nousevia toiveita ja toteutamme niitä parhaalla mahdollisella
  • tavalla. Itsearviointi varmistaa toimintamme oikean suunnan.
  • Strategiaa ja sen toteutumista seurataan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä.
  • Ylläpidämme hyväksi havaittuja toimintatapoja, sillä ne luovat ennakoitavuutta.
  • Pidämme huolta siitä, että käytössä olevat tilat ja työvälineet vastaavat toiminnan tarpeita.
  • Varmistamme, että laajentuvaan ja kehittyvään viestintään on käytettävissä riittävästi resursseja.